การให้บริการ งานทันตกรรม โรงพยาบาลหนองหาน
วันที่ 11/09/2020 เวลา 16:40 น. (25)
  ขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
วันที่ 14/08/2020
เวลา 11:33 น. (469)
  โรงพยาบาลหนองหานได้ตรวจรับมอบระบบออกซิเจนเหลวใหม่
วันที่ 14/08/2020
เวลา 11:33 น. (208)
  มูลนิธิก้าวคนละก้าว (ตลาดใจ) ได้บริจาคเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่นเล็ก (Video Laryngoscope) จำนวน 1 เครื่อง
วันที่ 10/07/2020
เวลา 09:50 น. (380)
 
 ขอเชิญชวนผู้ใจบุญร่วมโครงการ แบ่งปันน้ำใจ สุ้ภัยโควิด วันที่ 10/07/2020 (486)
 ช่องทางการรับบริจาค โรงพยาบาลหนองหาน (แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด) วันที่ 01/06/2020 (586)
 เพื่อลดความเสี่ยงแพร่ระบาดของโควิด-19 วันที่ 01/06/2020 (550)
 คุณแม่ฉันทนา ศิริชุมแสง มาบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน วันที่ 16/03/2020 (564)
  โลกใบใหม่จากการมองเห็นที่สดใส วันที่ 01/06/2020 (471)