ประกาศ/นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
วันที่ 01/06/2022 เวลา 15:50 น. (92)
  แจ้งแนวทางการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลหนองหาน
วันที่ 08/04/2022
เวลา 08:38 น. (186)
  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โรงพยาบาลหนองหานได้มีการปรับเปลี่ยนการให้บริการหลายส่วนไปยัง รพ.หนองหาน แห่งที่ 2 (ข้างวัดสร้างแข้)
วันที่ 03/03/2022
เวลา 15:35 น. (346)
  ข่าวดีๆ รพ.หนองหาน กำลังดำเนินการเปิด คลินิกกัญชาทางการแพทย์
วันที่ 29/09/2021
เวลา 10:10 น. (1024)
 
 โรงพยาบาลหนองหานรับมอบครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด มูลค่า 1,070,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) จากโครงการก้าวคนละก้าว วันที่ 10/02/2021 (966)
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้นำทีมแพทย์โรงพยาบาลหนองหาน และทีมสาธารณสุขอำเภอหนองหาน ตรวจผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงโควิด-19 วันที่ 07/01/2021 (906)
 รู้กันหรือยัง รพ.หนองหาน มี 2 แห่ง วันที่ 15/10/2020 (1830)
 ช่องทางการรับบริจาค โรงพยาบาลหนองหาน วันที่ 28/09/2020 (1046)
 โรงพยาบาลหนองหานได้ตรวจรับมอบระบบออกซิเจนเหลวใหม่ วันที่ 14/08/2020 (1393)