Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 256713 View view 3.238.147.211 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : นโยบายส่งเสริมสุขภาพ  บันทักเมื่อ 20/09/2011 10:29 น.

นโยบายและการดำเนินการด้านนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ


                    นโยบาย


                    โรงพยาบาลหนองหาน มุ่งเน้นการปฎิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และควบคุมโรคควบคู่ไปกับการรักษาโรค และฟื้นฟูสภาพเพื่อให้เจ้าหน้าที่และชุมชน มีสุขภาพที่ดี สามารถดูแลสุขภาพตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีต่อครอบครัวและชุมชน


                    วัตถุประสงค์


1.  เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมากกว่าซ่อมสุขภาพ


2.  พัฒนางานด้านโครงสร้างสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความปลอดภัยและเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ


3.  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการและชุมชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้


4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลท้องถิ่น ให้เกิดความยั่งยืน


5.  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และประชาชนมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง


6.  บุคลากรทุกระดับต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงพยาบาลหนองหาน
378 หมู่ 6 ถนนอภัยสำราญ ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัด อุดรธานี 41130  เบอร์โทรติดต่อ  042-261135-6 fax 042-261135-6 ต่อ 252 CallCenter 042-261135-6
ติดต่อผู้ดูแล ืnonghanhospital.11018@gmail.com เบอร์ 042-261135-6 ต่อ 235
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo