เรียน 
  เรื่อง ขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ตามเอกสารลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563


  ลงเมื่อวันที่ 
: 07/08/2020 เวลา  : 18:44 น. โดย  : งานพัสดุ
โหลด1 : 07082018449NPJW1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save